Održan Fiber Optics tečaj 03.04.2019.

Održan Fiber Optics tečaj 03.04.2019.

01.04.2019. 22:09:27


“PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA OPTIČKIH KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA PO SVJETLOVODNIM VLAKNIMA”

NETIKS d.o.o., u svojstvu ovlaštene projektantske i nadzorne telekomunikacijske tvrtke i međunarodno autoriziranog centra za instaliranje širokopojasnih kabelskih sustava, organizira jednodnevno školovanje za projektiranje i izgradnju optičkih komunikacijskih i  kabelskih sustava. Radi se o specijaliziranom treningu koji se održava na hrvatskom jeziku, a teorijski i praktični dio predaju i demonstriraju stručnjaci Netiks-a d.o.o. sa osobnim međunarodno važećim certifikatima i licencama, te sa više od 20 godina iskustva u svjetlovodnoj tehnologiji.

Kratki opis Tečaja:
Tečaj se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Cilj Tečaja je teorijsko i praktično savladavanje optičke komunikacijske tehnologije za samostalni rad. Svim polaznicima dodjeljuje se Netiks-ova Diploma o završenom tečaju za projektante/instalere optičkih komunikacijskih sustava.

Teorijski dio (6 sati)
mr. sci. Sead Dubravić,  (HKIE ovlašteni projektant i “Certified Ortronics Engineer”)
* FIZIKALNE OSNOVE OPTOPRIJENOSA I NORMIZACIJA ….. Iznose se osnove višemodne i monomodne optičke tehnologije. Objašnjavaju se osnovne konstrukcije svjetlovodnih vlakana i optičkih kabela i područje njihove primjene, sa osvrtom na najnovije vrste vlakana (DSF Fiber, NDSF Fiber, NZ-DSF Fiber, Submarine Fiber, OM3 Fiber, vlakna za 10GE itd.). Iznosi se stanje postojećih međunarodnih standarda(ISO 11801, ITU-T G.652, G.652D, G.655 itd). Izlažu se elementi optičke kabelske opreme i načini terminiranja optičkih kabela (vrste konektora, vrste spojnika, načini terminiranja, optopaneli i optopriključnice, razdjelnici i kabineti, prespojni kabeli”,  CWDM/DWDM multiplekseri itd…). Objašnjavaju se mikrocijevni-mikrokabelski optički sustavi za mreže operatera u urbanim područjima. Detaljnije se objašnjava princip varenja vlakana i principi mjerenja na optičkim kabelima: OTDR – optički reflektometar, mjerač gušenja/disperzije itd. Izlaže se proračun optičkog prijenosnog sustava za tipične primjene, obzirom na gušenje dionice i frekvencijsku širinu, sa primjerima iz neposredne prakse.
* STRUKTURALNI OPTIČKI KABELSKI SUSTAVI ….. Posebna pažnja posvećena je strukturalnim kabelskim sustavima po svjetlovodnim vlaknima, kao suvremenom rješenju širokopojasnog kabliranja objekata i zgrada. Detaljnije se objašnjava ISO 11801 norma sa stajališta primjene optičkih kabela u strukturalnim kabelskim sustavima. Posebna pažnja posvećena je kolapsiranim izvedbama minijaturiziranih optičkih kabelskih sustava tipa FTTD – “Fiber to the Desk”,  koja su prilagođena optoprijenosu i omogućuju veću centralizaciju, veću propusnost i veći domet sustava od distribuiranih izvedbi, čineći ovaj koncept najekonomičnijim rješenjem. Ukratko se obrazlaže novi prijedlog “Pravilnik o EKM” za RH, koji definira detaljne upute za kabliranje. Posebna pažnja posvećena je novim Pravilnicima o optičkom kabliranju stambenih i poslovnih zgrada radi ishođenja uporabne dozvole građevine.
* FTTx OPTIČKI I HIBRIDNI KABELSKI SUSTAVI ….. Detaljno se obrađuju suvremene čisto optičke i hibridne širokopojasne tehnologije FTTx tipa : FTTH, FTTB, FTTN, FTTC, P2PF, PON/GPON i dr. i stanje normizacije istih, te njihova rasprostranjenost po zemljama i regijama, i stanje u RH. Detaljnije se analiziraju mogućnosti i ograničenja primjene različitih izvedbenih varijanti FTTx sustava. Provodi se usporedba sa danas najbržim čisto bakrenim tehnologijama (xDSL, Cat5e/6 itd). Posebna pažnja posvećena je analizi FTTH i GPON čisto optičkih kabelskih sustavima za ostvarenje širokopojasnih usluga za masovno posluživanje u mrežama Triple Play operatera/davatelja usluga.

Praktični dio (2 sata)
NETIKS inženjeri «Certified Ortronics Installer” 
U praktičnom dijelu polaznici samostalno konektiraju i zavaruju svjetlovodna vlakna, a potom obavljaju završna mjerenja izvedene optičke  dionice. Polaznici prolaze kratku praktičnu obuku konektiranja i fiksnog spajanja (“splicing”) svjetlovodnih vlakana pod nadzorom Netiks-ovih instalera (za zainteresirane postoji dodatni jednodnevni praktični instalerski tečaj – za informacije nazovite!). Ukazuje se na tipične pogreške i “male tajne” tehnologije koje osiguravaju kvalitetan i pouzdan spoj. Polaznici sami provjeravaju rezultate vlastitog spajanja mjeračem gušenja i optičkim reflektometrom (OTDR) i upoređuju ih sa teorijskim vrijednostima.

KOMERCIJALNI UVJETI:
* teorijski dio 9,00-14,00h, pauza za ručak 14,00-15,00h, praktični dio 15,00-17,00h
* Predznanje: elektrotehnička struka, poželjno znanje iz strukturalnog kabliranja (nije obavezno)
* Broj polaznika: ograničen na do 10 polaznika
* Školovanje se naplaćuje po važećim Netiksovim normativima. Nakon prijave na netiks@netiks.hr (Ime firme i ime/na polaznika) šaljemo nalog za uplatu
* Cijena tečaja ovisi o broju polaznika iz iste tvrtke, molimo da nas kontaktirate za detaljnije informacije